GradeStat logo

Gradacyjna Analiza Danych Grade Data Analysis


Czym jest GradeStat i do czego może się przydać?

Aplikacja GradeStat jest opracowanym w Instytucie Podstaw Informatyki PAN pakietem statystycznym umożliwiającym samodzielne stosowanie metod używanych w eksploracyjnej analizie danych. Podstawą GradeStatu jest analiza gradacyjna - nowoczesny, rozwijany przez zespół statystyków zestaw algorytmów umożliwiających szybkie rozpoznanie dużych zbiorów danych. Unikalną cechą programu jest prosta wizualizacja danych za pomocą wykresów zwanych mapami nadreprezentacji, mapami danych surowych i mapami wskaźników zależności.

GradeStat jest niezastąpiony jako "system pierwszego kontaktu" z danymi, a potem jako narzędzie do wielokrotnego indywidualnego przetwarzania danych w różnych wariantach. Obecnie prowadzimy szkolenie indywidualne, a we współpracy z Instytutem Badań Systemowych PAN planujemy przygotowanie kilkudniowego kursu adresowanego do praktyków.

Autorem programu jest dr inż. Olaf Matyja.

Dostępne jest przygotowane przez dr Annę Welcz z UMCS opracowanie, wizualizacja i komentarz do wyników wyborów parlamentarnych z 2011 i z 2007 roku, przeanalizowanych z pomocą GradeStatu.

Jak zdobyć GradeStat?

Program po raz pierwszy pojawił się w publicznej sprzedaży na płycie dołączonej do książki "Analiza danych medycznych i demograficznych przy użyciu programu GradeStat" w czerwcu 2005. Wydanie książki współfinansowały:

Książka zawiera szczegółową instrukcję korzystania z GradeStatu napisaną z myślą o osobach pracujących na co dzień z dużymi, niekompletnymi zbiorami, zawierającymi zmienne mierzone na różnych skalach (nominalne, porządkowe, ilorazowe). Dołączona do niej wersja demonstracyjna jest w pełni funkcjonalna, ograniczono w niej tylko bardzo specjalistyczne funkcje analityczne (tutaj można pobrać kod odblokowujący wszystkie funkcje GradeStatu). Książkę wraz z programem można zamówić w księgarni Lideria.

Zapraszamy do przysyłania pytań, uwag, opinii: