GradeStat logo

Gradacyjna Analiza Danych Grade Data Analysis


Anna Welcz

Wizualizacja wyników wyborów do Sejmu 2007

 

Powyższy wykres, zwany mapą nadreprezentacji, przedstawia uporządkowane wyniki wyborów do Sejmu RP w dniu 21.X.2007r pobrane ze strony www.wybory2007.pkw.gov.pl. W tablicy danych do analizy zestawiono liczbę głosów uzyskanych w każdym z 41 okręgów wyborczych przez każdą z czterech partii, które weszły do Sejmu oraz frekwencję wyborczą w okręgach. Poszukiwanie regularności w danych za pomocą algorytmu GCA pozwoliło zauważyć zależności występujące między partiami i ich wyborcami z różnych okręgów wyborczych gdyż uporządkowanie to maksymalizuje kontrast między skrajnymi na mapie partiami i okręgami (tu: między PO a PSL oraz między Poznaniem, stolicą wraz z zagranicą a Siedlcami i Chełmem).

I tak na powyższej mapie nadreprezentacji tam gdzie liczba głosów oddanych w okręgu na daną partię była nadspodziewanie wysoka względem oczekiwanej, nadreprezentowana (w odniesieniu do ogólnopolskiego wyniku partii i liczby głosujących w okręgu) mamy fioletowe tło komórki, a przy niedoreprezentowaniu - tło niebieskie. Wielkie miasta, z górnej części mapy, charakteryzuje nadreprezentacja głosów na PO i niedoreprezentowanie głosów oddanych na PSL. W dolnej części mapy znajdują się okręgi, w których wyborcy PiS i PSL byli nadreprezentowani, zaś PO była silnie niedoreprezentowana. W części środkowej mapy przeważają okręgi z nadreprezentacją LiD bądź LiD z PSL. Od tej tendencji wyraźnie odstają Warszawa II (powiaty około-warszawskie z silnie niedoreprezentowanym LiD) oraz Kraków - dzielący mandaty między PO i PiS, z bardzo silną niedoreprezentacją wyborców lewicy i PSL. Wzajemne ustawienie na mapach PO i PSL jest wyraźnie przeciwstawne - można też stwierdzić, że partie te skorelowane są ujemnie.

Warto na koniec podkreślić, że na zamieszczonej mapie nadreprezentacji szerokości wierszy i kolumn wynikają z rozkładu gradacyjnego i związane są z udziałem danego okręgu bądź partii w wyniku wyborczym. Wyróżnia się tu szczególnie największy okręg Warszawa I, gdzie oddano 1,16 mln głosów (z zagranicą), w tym prawie 0,62 mln na PO, a w którym frekwencja wyborcza przekroczyła 74%. , a w szeregu komisji dochodziła nawet do 90%.


Korelacje te zostały obliczone na podstawie dokładnych wyników z 41 okręgów. Tworzące koalicje partie PO i PSL są ujemnie skorelowane. Wydaje się, że duża frekwencja miała wpływ na wysoki wynik PO. Zwraca uwagę wysoka korelacja dodatnia PO i LiD. W poprzednich wyborach w roku 2005 wyniki PO i PSL były także wysoko ujemnie skorelowane, ale PO nie miała dodatnich korelacji z żadną inną partią.


Pobierz prezentację Wybory 2007 na mapach GradeStatu.

Zapraszamy do przysyłania pytań, uwag, opinii: