GradeStat logo

Gradacyjna Analiza Danych Grade Data Analysis


Wizualizacja wyników wyborów do Sejmu

Powyższy wykres, zwany mapą nadreprezentacji, przedstawia uporządkowane wyniki wyborów pobrane ze strony www.wybory2005.pkw.gov.pl. Kolumny to zmienne zawierające procentowy udział głosów oddanych na daną partię w odpowiednim okręgu. Okręgami są w tej tabeli wiersze.

Gdyby wyborcy z każdej miejscowości oddali głosy w tych samych proporcjach (np. po 27% na PiS....7% na PSL) na wszystkie pokazane partie, mapa byłaby jednolicie szara. Ciemne pola na mapie odpowiadają miejscowościom, gdzie oddano wyjątkowo dużo głosów na daną partię. Dane uporządkowano algorytmem GCA tak, by miejscowości o skrajnie różnych preferencjach znalazły się na przeciwnych skrajach tabeli. Podobnie partie uszeregowano według podziału głosów w uwzględnionych miejscowościach.

U góry mapy nadreprezentacji grupują się miejscowości o wyraźnej dominacji głosów na PO, szczególnie Poznań i Warszawa I. Są to zarazem miasta o najmniejszej nadreprezentacji (białe pola) w kolumnach Samoobrona i PSL. Na przeciwnym końcu mapy znalazły sie mniejsze miasta, np. Sieradz, Chełm, Siedlce, gdzie PO i PiS otrzymały stosunkowo najmniej głosów, a najwięcej -- Samoobrona i PSL.

Czerwone linie dzielą mapę na skupienia wg podobieństwa między zmiennymi (partiami) i miejscowościami. PO wyróżnia się spośród pozostałych partii rozkładem głosów między miasta, PiS i SLD znalazły się w jednym skupieniu, a LPR i Samoobrona grupują się z PSL.

Wnioski: W dużych miastach przeważają głosy na PO, w małych miejscowościach -- na LPR, Samoobronę i PSL. Udział głosów na PiS i SLD słabo zależy od wielkości miejscowości. Kolejność partii odpowiada też częsciowo gradientowi geograficznemu -- ostatnie trzy partie zdobyły największą popularność we wschodniej części kraju.

Poniżej mapa odstępstwa od głównego trendu (zależności) dla wierszy w tabeli. Ciemną szarością zaznaczono miejscowości najbardziej odstające, np. Nowy Sącz, Tarnów i Rzeszów. Porównując obydwie mapy można dociekać przyczyn odstawania od trendu, np. w Koszalinie wyjątkowo dużo głosów zdobyła Samoobrona, w Rzeszowie -- dużo PSL i LPR, ale bardzo mało SLD i Samoobrona. W Nowym Sączu wysoką nadreprezentację ma LPR.


Pobierz plik .grade z wynikami wyborów oraz prezentację w formacie PowerPoint pokazującą więcej wykresów stworzonych na podstawie tych wyników.

Zapraszamy do przysyłania pytań, uwag, opinii: