GradeStat logo

Gradacyjna Analiza Danych Grade Data Analysis


Janusz Książyk

Doc. dr hab. Janusz Książyk
Curriculum Vitae

Instytut - "Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka"
04-736 Warszawa

Data urodzenia: 1951.07.04
Miejsce urodzenia: Podkowa Leśna
Rok ukończenia studiów: 1975
Pierwszy stopień specjalizacji z pediatrii: 1978
Drugi stopień specjalizacji z pediatrii: 1981
Doktorat 1983
Habilitacja: 1997

Doświadczenie:

Publikacje: ponad 120 prac i rozdziałów w podręcznikach

Główne zainteresowania naukowe:

1983 - 1985 Hipolaktazja w Polsce
1982 - 1986 Ostra biegunka i wprowadzenie doustnego nawadniania w Polsce
1986 - 1988 Leczenie biegunek przewlekłych
1992 - 1997 Nawadnianie dożylne w ostrych biegunkach
1988 - 1994 Zastosowanie żywienia pozajelitowego u dzieci
1988 - 1996 Enterohormony i poliaminy w zespole krótkiego jelita u dzieci
1991 - 1998 Prowadzenie domowego żywienia pozajelitowego u dzieci w Polsce
1995 - 1996 Opracowanie własnej metody matematycznej oceny stanu odżywienia (kontynuowane)
1994 - 1997 Prowadzenie leczenia żywieniowego u dzieci w Polsce
1994 - 2002 Żywienie pozajelitowe i dojelitowe noworodków z małą masą urodzeniową
1993 - 2000 Metabolizm energii w nadciśnieniu wrotnym, żywieniu pozajelitowym i w mukowiscydozie
2003 - 2005 Nowa matematyczna ocena stanu odżywienia (kontynuacja)
2004 - 2005 Żywienie dziecka zdrowego
2004 - 2005 Programowanie żywienia pozajelitowego

Członkostwo w towarzystwach naukowych:

Zapraszamy do przysyłania pytań, uwag, opinii: